Przed zakupem grzejnika łazienkowego Terma zaleca dokładne sprawdzenie docelowego miejsca montażu grzejnika. Od miejsca jego zamontowania, a więc od stopnia narażenia na kontakt z wilgocią zależy czy w grzejniku konieczne jest zastosowanie epoksydowej warstwy podkładowej stanowiącej dodatkową ochronę antykorozyjną.

Poniższy schemat przedstawia strefy montażu grzejników w łazience. Strefa oznaczona jako strefa A bezwzględnie wymaga zastosowania podkładu epoksydowego w grzejniku. Montaż w strefie A grzejnika, który nie został zabezpieczony warstwą podkładu epoksydowego może się wiązać z utratą gwarancji.

Strefy montażu grzejników łazienkowych

Strefy montażu grzejników łazienkowych

Jeśli planują Państwo zamontowanie grzejnika w strefie znajdującej się mniej niż 1 metr od źródła wody producent bezwzględnie zaleca zastosowanie dodatkowego podkładu epoksydowego. Jako źródło wody jest tu rozumiany obrys umywalki, kabiny prysznicowej, wanny, bidetu czy toalety i innych urządzeń gdzie może dochodzić do kontaktu z wodą. W przypadku kabin prysznicowych otwartych, czyli bez drzwi oddzielających część suchą od mokrej jako strefę A uważa się całą nieoddzieloną przez ścianki prysznica przestrzeń łazienki.

Powłoką epoksydową mogą zostać zabezpieczone wszystkie grzejniki malowane farbą proszkową lub ciekłą.